Zdjęcia, dokumenty i inne przedmioty żołnierzy jednostek z Przemyśla

10 Batalion Sanitarny

10 Batalion Sanitarny od lipca 1922r. do lipca 1929r. stacjonował w koszarach na Lipowicy, następnie został przeniesiony do koszar przy ul. Dworskiego 97. 10 Batalion Sanitarny był oddziałem macierzystym dla kadry będącej na etatach w pułkach i oddziałach. Batalion był oddziałem macierzystym również dla oficerów lekarzy rezerwy i personelu sanitarnego jak również dla oficerów pospolitego ruszenia. W 1931r. Bataliony Sanitarne włączono w skład szpitali okręgowych. Komendant batalionu był jednocześnie zastępcą komendanta szpitala. Szpital okręgowy był w dalszym ciągu jednostką macierzystą dla całej okręgowej służby zdrowia.

GaleriaCopyright © 2013 - 2018 Lech