Zdjęcia, dokumenty i inne przedmioty żołnierzy jednostek z Przemyśla

2 Batalion Pancerny

por. Andrzej Chołoniewski de Myszka

Chołoniewski de Myszka Andrzej (1909- 1992) ps "Korczak", "Łodyga" ,oficer służby stałej, ppor. ( 15 VIII 1933), por. ( 19 III 1937). Ur. 2 września 1909 we Lwowie Po maturze wstąpił do WP od 15 XI 1930 do 12 XIII 1931 odbył kurs unitarny przy Szkole Podchorążych Piechoty i zakwalifikowany został do Szkoły Podchorążych Kawalerii. Po ukończeniu jej w 1933 roku, służył w 6 psk. W maju 1936 roku przeniesiony został do 24 p.uł. Do 2 batalionu pancernego w Żurawicy trafił po ukończeniu IX Kursu Aplikacyjnego Broni Pancernej w 1938, dowodził plutonem czołgów Walczył w kampanii wrześniowej jako dowódca plutonu czołgów 7- TP w ramach Armii " Łódź", najpierw (od 4-5 IX) w obronie Gór Borowskich, potem wraz Wołyńską Brygadą Kawalerii i 30 DP, docierając ostatecznie 8 IX do Milanówka pod Warszawą. Następnie batalion dotarł do Brześcia, gdzie utworzono samodzielną kompanię, skierowaną 13 IX do Włodzimierza Wołyńskiego. Po starciach z Niemcami dotarła ona do Kowla 17 IX, a następnie koło Woronienki przekroczyła granicę węgierską. Do grudnia 1939 przebywał w obozie internowanych koło Budapesztu, w styczniu lub lutym 1940 roku powrócił do Lwowa i działał w konspiracji. Aresztowany wraz z innymi oficerami 31 VII 1944 roku we Lwowie przez sowiecki kontrwywiad, 8 IX 1944 roku trafił do obozu w Bakończycach koło Przemyśla skąd 5 X 1944 został wywieziony w głąb ZSRR; do Polski powrócił 1.04.1950 r. Odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych 1974 r., Krzyżem Partyzanckim 1974, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 1976 , Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski 1986 , Medalem za udział w Wojnie Obronnej 1982 r. i innymi.

Galeria

Kliknij w obrazek, żeby powiększyć
Copyright © 2013 - 2018 Lech