Zdjęcia, dokumenty i inne przedmioty żołnierzy jednostek z Przemyśla

Obrona Narodowa

Formacja wojskowa o charakterze piechoty, zwana Obroną Narodową, powołana została rozkazem Ministra Spraw Wojskowych z dnia 12 III 1937r. Podkarpacka Brygada Obrony Narodowej utworzona została z początkiem kwietnia 1937r., z siedzibą sztabu w Przemyślu - DOK X. Początkowo posiadała ona formę póbrygady. Pod względem administracyjnym Przemyski Batalion ON przydzielono do 38 pułku piechoty. 1 kompania Przemyskiego Batalionu ON kwaterowała w Przemyślu. 20 marca 1938r. miało miejsce pierwsze zaprzysiężenie żołnierzy Przemyskiego Batalionu Obrony Narodowej, które odbyło się w koszarach 38 Pułku Piechoty Strzelców Lwowskich

1 kompania ON "Przemyśl"

dowódca - kpt. Władysław Józef Witrylak

szef kompanii - sierż. Łukasz Gadek

dca I plutonu - por. rez. Piotr Krawiec

dca II plutonu - ppor. Jan Koprowski

dca III plutonu - por. rez. Fiałkowski

Galeria
Copyright © 2013 - 2018 Lech