Zdjęcia, dokumenty i inne przedmioty żołnierzy jednostek z Przemyśla

Intendentura

W 1921r. powstało Dowództwo Okręgu Korpusu, a przy nim utworzono Szefostwo Intendentury. Szefostwu Intendentury podlegały: 10 Okręgowy Zakład Gospodarczy, 10 Okręgowy Zakład Mundurowy i Okręgowy Oddział Służby Intendentury. W 1927r. 10 Oddział Służby Intendentury został przemianowany na 10 Batalion Administracyjny. Bataliony te po czterech latach zostały zlikwidowane, a ich obowiązki przejły Składnice Materiału Intendenckiego w siedzibach Okręgów Korpusów.

Galeria


Copyright © 2013 - 2018 Lech